Múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet a MAZSIHISZ Magyar Zsidó Múzeumról és módszertani bemutató pedagógusoknak

Hiánypótló múzeumpedagógiai kiadványt tervezünk a Magyar Zsidó Múzeumról, és a környezetében található emlékhelyekről.

A múzeum a budapesti nagy gettó egykori területén található. Része annak az épületegyüttesnek, amely a magyar zsidóságnak a többségi társadalom felé nyitottabb része, a későbbi neológia meghatározó helyszíneként fokozatosan épült ki a XIX. század közepétől.

Itt áll a Dohány utcai zsinagóga, Európa legnagyobb zsinagógája, és az intézmény fenntartójának, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének a Síp utcai épülete, valamint a Hősök Temploma, Vágó László épülete, amely az I. világháborúban elesett zsidó katonák emlékét őrzi. A Hősök Temploma mellé tervezett kerengős kertből temető lett, a gettó áldozatainak tömegsírja. A múzeum előtti téren állt egykor a gettó kapuja.

Az értékes épületek nemcsak a Zsidó Múzeumot, hanem a Magyar Zsidó Levéltárat, a nagy múltú Goldmark Termet és az “Itt lakott Rosenthal” zsidó helytörténeti kiállítást is befogadják.

A látogatók többsége érkezésekor nem tudja, hogy mennyi emlékhelyet rejt magában a Dohány utca és Síp utca közti  épületblokk. Ezért  szeretnénk egy olyan ismertető füzetet készíteni, amelyik korszerű múzeumpedagógiai módszerekkel elősegíti, hogy a középiskolás korosztály cselekvő befogadóként járja végig a Zsidó Múzeumot és a környező emlékhelyeket.

A múzeumnak ez a tágabb, helytörténeti és közösségtörténeti bemutatása új megközelítést ad a hazai múzeumpedagógiában a  hagyományos, kiállítás-centrikus bemutatással szemben.

Célcsoport

A kiadvány célcsoportja a középiskolás korosztály, a 14-18 évesek. Az ő számukra ritkábban készülnek múzeumpedagógiai kiadványok, mint általános iskolás társaik számára. A középiskolások már rendelkeznek történelmi ismeretekkel, és elég érettek ahhoz, hogy szembenézzenek a holokauszttal és feldolgozzák a veszteségeket.

Mivel a múzeum sok látogatója külföldi, rájuk gondolva  azt tervezzük, hogy magyarul, angolul, héberül, németül és franciául is megjelentetjük a kiadványt.

Reformpedagógiai módszerek

A kiadvány izgalmas, játékos feladatokat és kérdéseket tartalmaz, tapasztalatszerzésére, önálló vélemény kialakításra, kutató munkára, a helyszínhez kötődő saját kapcsolódási pontjaik megtalálására hívja a gyerekeket. A gazdag képi anyag a korosztálynak megfelelően közvetíti az ismeretanyagot.

A holokauszt történetét és a toleranciát nem lehet hagyományos pedagógiai módszerekkel tanítani. A passzív befogadással szemben a kiadvány célja az interaktív ismeretátadás, a személyes kötődési pontok kifejlesztése.

Egyedi és csoportos alkalmazás, iskolai használhatóság

A kiadvány alkalmas egyedi és csoportos felhasználásra is. A pedagógusok munkáját ikonok segítik, amelyek mutatják, hogy melyik feladatot mikor, és milyen tantárgy keretében ajánlott feladni. A kiadvány több tantárgy keretében használható: történelem, irodalom, földrajz, hittan, erkölcstan, technika és rajz-vizuális kultúra.

Módszertani bemutató pedagógusoknak

Mivel a múzeum most dolgozza ki pedagógiai programját, ezért fontos, hogy egy ilyen összetett kiadvány készítésekor felvegyük a kapcsolatot a pedagógusokkal, és tájékoztassuk őket a kiadványról és annak használatáról. Ezért egynapos módszertani bemutatót szervezünk a pedagógusok számára. Történelem-, irodalom-, földrajz-, hittan-, erkölcstan-, technika- és rajztanárokat hívunk majd meg.  A módszertani bemutatón, a kiadvány ismertetése után, egy középiskolás csoport látogatása során kipróbáljuk a foglalkoztató füzetet, hogy bemutassuk a pedagógusoknak a csoportos diákmunkát a munkafüzet vezetésével. A kiadvány egy-egy példányát a pedagógusok ajándékba kapják meg a múzeumtól.

Szeretnénk a kiadványból egy-két példányt ingyen eljuttatni iskoláknak és könyvtáraknak, módszertani ajánlattal.

A kiadvány kéziratán dolgozunk, jelenleg a nyomtatási költségben lenne szükségünk  támogatásokra.